Risc sistematic de bitcoină

Blockchain

risc sistematic de bitcoină bitcoin volum istoric

Cele mai mari instituţii de credit autohtone au iden­ti­ficat şapte riscuri sistemice ridicate şi trei riscuri mo­derate, potrivit celui mai recent sondaj trimestrial privind riscurile sistemice realizat de BNR, care a inclus răspunsu­rile principalelor 10 bănci din România. Majoritatea băncilor au identificat o potenţială creş­tere a riscului de credit, în special după încheierea mo­ratoriilor pentru amâ­na­rea ratelor de plată şi pe fondul în­răutăţirii condi­ţi­ilor ma­cro­eco­nomice, con­form sondajului BNR.

Băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice ridicate deteriorarea echili­bre­lor macroecono­mice in­terne, riscul de neram­bur­sare a creditelor contrac­tate de sectorul negu­ver­namental, cadrul legislativ incert şi impredictibil în do­meniul financiar-bancar şi riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente.

risc sistematic de bitcoină trading vs investing bitcoin

De asemenea, tot în lista riscurilor sistemice ridicate se află şi riscul asociat inovaţiei financiare şi provocărilor la adresa securităţii cibernetice, riscul privind lichiditatea sectorului bancar şi riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public, potrivit BNR. Citește continuarea pe.

Utilpublicații